Ο Εμβολιασμός των Καρποφόρων Δέντρων

«Ο εμβολιασμός των δέντρων είναι μια παλιά τεχνική που παρατήρησε ο άνθρωπος, από τα αρχαία χρόνια, να γίνεται από μόνη της στη φύση. Σήμερα μπόλιασμα λέμε την τέχνη να ενώνονται μέρη των δέντρων που να «κολλούν» μεταξύ τους και να μεγαλώνουν σαν ένα δέντρο».

Κατεβάστε δωρεάν την έκδοση του Υπουργείου Γεωργίας Κύπρου για τον εμβολιασμό των καρποφόρων δέντρων από εδώ

Advertisements

Ποικιλίες και υποκείμενα της αμυγδαλιάς

Ποικιλίες

Σήμερα όλες οι χώρες που ασχολούνται με την αμυγδαλοκαλλιέργεια έβαλαν σαν πρώτο στόχο τους να βρουν τις ποικιλίες που ταιριάζουν καλύτερα στις διάφορες εδαφοκλιματικές συνθήκες της κάθε περιοχής τους. Όλες οι ποικιλίες έχουν βέβαια πλεονεκτήματα, αλλά έχουν και μειονεκτήματα. Πρέπει να γνωρίζουμε πολύ καλά, αν είναι δυνατόν, όλες τις ιδιότητες μιας ποικιλίας, ώστε να μπορούμε, με την κατάλληλη τοποθέτησή της στο ενδεδειγμένο περιβάλλον και με τις πρέπουσες μεταχειρίσεις, να αξιοποιήσουμε κατά το δυνατόν τα προσόντα της και να αποφύγουμε την εκδήλωση των αδυναμιών της. Καλό είναι να υπάρχουν σε χρήση όσο το δυνατό λιγότερες ποικιλίες, για να αποφεύγεται η σύγχυση και να διευκολύνεται η τυποποίηση. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί, ότι είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, μια ποικιλία να μπορέσει να προσαρμοστεί σε μεγάλη ποικιλία εδαφοκλιματικών συνθηκών με τον ίδιο βαθμό επιτυχίας.

Οι ποικιλίες κατατάσσονται με διάφορα κριτήρια όπως τη σκληρότητα του κελύφους ( σκληρό, ημίσκληρο και αφράτο), την περιεκτικότητα του καρπού σε ψίχα, την εποχή άνθησης ( πρωιμανθείς, οψιμανθείς) .

Παρακάτω, γίνεται λόγος για 3 ποικιλίες, τις

Συνέχεια